Samenstelling

Samenstelling

Voor gesprek aanvraag pastoraat kunt u contact op nemen met de scriba.

ds. I. de Boer, Groningen is pastoraal werker in onze gemeente (op afroep).