Koor

Het "Interkerkelijk koor Oosterbroek" is opgeheven per 1 september 2017.

Via de liturgiecommissie en kerkenraad worden zangers uitgenodigd voor project koor mogelijkheden.