Samenstelling Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Ouderlingen

mevr. R. Sonneveld (ouderling scriba), tel. 0598-452981

email:scriba@pknzuidbroek.nl

mevr. P. Wubs (ouderling), 

Dhr. G.J. Klapwijk  (ouderling ),  tel. 0654652440

Diakenen

mevr. A. Hogendorf

dhr. A. Hofstee

mevr. E. Zuur- van der Laan

CvK

Dhr. H. Beijes (ouderling kerkrentmeester, interim voorzitter kerkenraad), tel. 0598-452604

Mevr. L. Ramaker (ouderling kerkrentmeester), tel. 0598-468231

email: cvk@pknzuidbroek.nl

 

Consulent:

ds. Mw. H. van der Zwaag, Veendam.