Jeugdraad

Jeugdraad

De jeugdraad coordineert in algemene zin het jeugdwerk van onze gemeente. We hebben in onze gemeente een actief en goed lopend jeugdwerk, waarin veel gemeenteleden met plezier hun rol vervullen. Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk jongeren bij het jeugdwerk van de kerk betrekken.

De jeugdraad heeft haar doelen en plannen beschreven in het jeugdbeleidsplan 2012-2015, wat ook via deze website te bekijken is.

De jeugdraad bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

  •  
  • Martine Sonneveld - penningmeester
  • Leana Sonneveld - lid jeugdraad,
  • Kees Olinga - lid jeugdraad