Liturgiecommissie

Petrus Kerk Muziek Commissie PKMC

Een aantal bijzondere diensten per jaar worden door de PKMC voorbereid.

Leden zijn:

Dhr. H. de Vries, tel.06-18375469

Dhr. A. Hogendorf, tel.0598 -399206

Mw. D. v/d Poel, tel.0598-453039

Mw. J. Bontjer, tel.0598-397664

Dhr. R. Wassens