Organogram

Organogram

Hier treft u het organogram van de Protestanste gemeente Zuidbroek aan.

Bijlage 4  Organogram

Kerkenraad Protestantse Gemeente te Zuidbroek

 

voorzitter
scriba
moderamen

CvK

pastoraat Erediensten diaconie jeugdwerk
Penningmeester pastoraal team preekvoorziening zending en evangelisatie club
Boekhouder catechisatie liturgiecommissie collecte rooster JOP
Koster wijkwerk gastdame/heer    
Gebouwen bloemengroet lectoren  

 

 

Kerkenblad

stukje kerkenblad Avondmaal  

 

Ledenadministratie       oppasdienst