Historie

Historie

Een korte geschiedenis:

De Petrus kerk werd omstreeks 1280 ingewijd als uiteraard Katholieke Kerk. Het schijnt toen een grote parochie geweest te zijn, die zich uitstrekte tot Ommelanderwijk en Zuidwending.
Eind 1999/ 2000 is de kerk weer gerestaureerd en gedeeltelijk opnieuw bepleisterd.

Deze imposante Kruiskerk is een karakteristiek hoogtepunt van middeleeuwse baksteen architectuur. Het is een mooi voorbeeld van laat romaanse bouw. De gevels zijn in een onder- en boven zone met daarin uitgespaarde vensters en nissen. De koorgevel is uitgesproken laat romaans met rozetvensters onder en spitsboog nissen bovenin. Het interieur sluit aan bij het exterieur; de prachtige baksteenbouw komt hier terug in de rijk gedecoreerde koepelgewelven in het schip en het koor.
Het kerkmeubulair stamt uit 1709 en is ontworpen door de Groningse stadsbouwmeester Albert Meijer. De preekstoel uit 1736 is van de hand van Casper Struiwig.

Het Snitger/ Freitag orgel is van 1795.

In 1986 werd Jan Jongepier benoemd tot orgeladviseur om de restauratie leven in te blazen. Na vele jaren wachten en sparen door de Protestantse Gemeente Zuidbroek. heeft orgelmakerij Bakker & Timminga uit Leeuwarden eindelijk kunnen beginnen in het voorjaar van 2006.

Tico Top, houtsnijder te Kruisweg en Helmer Hut, schilder te Beerta hebben eveneens hun medewerking verleend als restaurateur.

Op 5 oktober 2007 werd het orgel weer in volle glorie in gebruik genomen.

Op vrijdag 14 april 2023 is de Petruskerk in Zuidbroek overgedragen aan Groninger kerken. De stichting zal zorg dragen voor de kerk , zodat deze behouden blijft voor de toekomst.