Samenstelling

Samenstelling

Voor gesprek aanvraag pastoraat kunt u contact op nemen met de scriba.

Da. F. Karelse is pastoraal werker in onze gemeente (op afroep).