Samenstelling Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Ouderlingen

mevr. R.Sonneveld (ouderling scriba), tel. 0598-452981

email:scriba@pknzuidbroek.nl

mevr. D. v.d. Poel (ouderling),  tel. 0598-453039

Dhr. J. de Boer (ouderling voorzitter),  tel. 0598-618946 

Diakenen

mevr. L. Roggema tel. 0598-397739

mevr. P. Wubs

mevr. F. Tiggelaar tel. 0598-453063

CvK

Dhr. H. Beijes (ouderling kerkrentmeester), tel. 0598-452604

Mevr. L. Ramaker (ouderling kerkrentmeester), tel. 0598-468231

email: cvk@pknzuidbroek.nl

 

Consulent:

ds. Mw. H. van der Zwaag, Veendam.