Verkorte staat van baten en lasten

Baten en lasten College van Diakenen

ANBI rapport

Reacties

ANBI

Jaarrekening goedgekeurd in mei 2020. In de jaarvergadering van de Protestantse Gemeente Zuidbroek.

ANBI

jaarrekening 2019. Verkorte staat van baten en lasten.

ANBI

Verkorte staat van baten en lasten boekingsjaar 2019.