Samenstelling

Samenstelling Kerkenraad

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Ouderlingen

mevr. R.Sonneveld (ouderling scriba), tel. 0598-452981

email:scriba@pknzuidbroek.nl

mevr. D. v.d. Poel (ouderling),  tel. 0598-453039

Dhr. A. Hofstee (ouderling en contact persoon voor de jeugd),  tel. 0598 - 785138 

Diakenen

mevr. L. Roggema tel. 0598-397739

mevr. A. Hogendorf tel. 0598-399206

mevr. F. v. Kooten tel. 0598-631648

CvK

Dhr. H. Beijes tel.0598-452604 (ouderling kerkrentmeester)

Mevr. L. Ramaker tel. 0598-468231 (ouderling kerkrentmeester)

 

email: cvk@pknzuidbroek.nl